Hiển thị kết quả duy nhất

Hải Sản Đông Lạnh

Hải Sản Đông Lạnh tại Hải Sản Vùng Vịnh là những đặc sản của vùng biển Cô Tô, Quan Lạn, Hạ Long, Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh. Đây là địa phương có hản sản tươi sống cấp đông chất lượng hàng đầu tại Việt Nam

Các loại hải sản đông lạnh nổi tiếng Quảng Ninh

-31%