Showing 1–20 of 21 results

Hải Sản Khô

Hải Sản Khô tại Hải Sản Vùng Vịnh là những đặc sản của vùng biển Cô Tô, Hạ Long, Vân Đồn thuộc Quảng Ninh. Đây là địa phương có hản sản khô chất lượng hàng đầu tại Việt Nam

Các loại hải sản khô ngon nổi tiếng Quảng Ninh

-36%